Ejendomsmægler i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
07:27:29

Alhaffar Real Estate Investment Group

Abdel Mounaem Riad, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مكتب الأسدي العقاري

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

Alhaffar Real Estate, Contracting & Constructions

Mazeh Highway Next to Canadian Embassy, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

Al-Wasseem Real Estate Agency

Oqba Ibn Nafe, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

Afaq Real Estate

Alexandria Street, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مكتب الولاء العقاري

Assadeddin Road, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مكتب كيكي العقاري

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مكتب عبر الشرق العقاري

Ibn An Nafees, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

شركة العثمان للعقارات ®

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

Middle East Real Estate

دوار آل الحبال, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مؤسسة العابد للمقاولات 422 بناء عجينه

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مؤسسة رتيب العقارية

Saed Ibn Muaaz, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مؤسسة العابد للمقاولات 1826

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مؤسسة العابد للمقاولات 185

Zamalka
real_estate_agencyLæs mere

مؤسسة العابد للمقاولات 858

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مؤسسة العابد للمقاولات المكتب

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

Ala Real Estate Office

الشارع العام, Damascus
real_estate_agencyLæs mere

مؤسسة العابد للمقاولات 261

Damascus
real_estate_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning