Logi i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
07:57:38

Sheraton Hotel

Beirut Road, Damascus
lodgingLæs mere

Carlton Hotel

17th Nissan Street, 17th April, Damascus
lodgingLæs mere

Dama Rose Hotel

Shoukry Al-Qouwatly, Damascus
lodgingLæs mere

Mövenpick

17th April, Damascus
lodgingLæs mere

Al Amer Hotel

Al Hijaz, Damascus
lodgingLæs mere

Elegance hotel

Jawaher Lal Nahro, Damascus
lodgingLæs mere

Tishreen Hotel

Mosaab Ibn Umair, Damascus
lodgingLæs mere

Hôtel Four Seasons (4 Saisons)

Shoukry Al-Qouwatly, Damascus
lodgingLæs mere

Four Seasons Hotel Damascus

Damascus
lodgingLæs mere

Nurses Residence

Mouasaat, Damascus
lodgingLæs mere

بناء الفاروق

Damascus
lodgingLæs mere

Candels Hotel Damascus

Halbouni Maktabat, Damascus
lodgingLæs mere

Al Salam Hotel

جادة ربيع الأول, Damascus
lodgingLæs mere

Hotel Art House

Damascus Syria Mazzeh, Behind the Children Hospital, Damascus, Syria, Damascus
lodgingLæs mere

Al Bustan Hotel

Shoukry Al-Qouwatly, Damascus
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning