Steder i Homs‎

Åben kort
Lokal tid:
06:49:36

It serves as the Caliph of Galilee Omar bin Abdul Aziz

Homs‎
place_of_worshipLæs mere

Promod

Malaab Baladi Street, Homs‎
clothing_storeLæs mere

Dedeman Palmyra

Tadmor Square, Damascus - Aleppo Highway, Palmyra
point_of_interestLæs mere

United Insurance Company

Abd El Hamid Droubi Street, Homs‎
insurance_agencyLæs mere

Stefanel

Moutanabi Dablan Street, Homs‎
clothing_storeLæs mere

Arabia Insurance Co Syria

City Center, Abou El 'Ouf Street, Hims‎
point_of_interestLæs mere

Safir Hotel Homs

Ragheb Al Jamali Street, Homs‎
lodgingLæs mere

Benetton

Moutanabi Dablan Street, Homs‎
clothing_storeLæs mere

Escola Evangelium

Brazil, Homs‎
schoolLæs mere

Higher Institute of Water Management

Homs‎
universityLæs mere

Homs City Council

Choukri Al Kouwatli, Homs‎
point_of_interestLæs mere

Homs Chamber Of Commerce

Abi Alaa Mouri Street, Homs‎
point_of_interestLæs mere

Charity and Social Services Hospital

Shukri Al Asali, Homs‎
hospitalLæs mere

Sakhr Establishment for Technical Systems

Al Midan, Homs‎
point_of_interestLæs mere

Syria International Islamic Bank

Abi Tamam Street, Homs‎
bankLæs mere

Syrian Telecom Etablishment

Choukri Al Kouwatli, Homs‎
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Homs‎

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning