Læge i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
07:54:11

مطهر اولاد الصفوري

Damascus
doctorLæs mere

Dr.Mazen Nakshbandy

شارع امين الريحاني، دمشق
doctorLæs mere

Dr. Khaldoun Bakleh د. خلدون بقله ‬

Abou Baker As Seddik, Damascus
doctorLæs mere

Dr. Fadi Ghazi Clinic

Al Baramkeh, Damascus
doctorLæs mere

Dr.Wael AlSakka

Abu Mehjan Al Thaqafi, Damascus
doctorLæs mere

الدكتور عبدالرزاق خربطلي

بناء ط4 منزل الدكتور عبدالرزاق خربطلي, 7th April, Damascus
doctorLæs mere

عيادات الرازي

Damascus
doctorLæs mere

عيادة الدكتور بسام الايوب

Damascus
doctorLæs mere

عيادة د بسام ايوب استشاري زراعة اسنان

Damascus
doctorLæs mere

Cardiac clinic of Dr. Bassel Safadi

Souq Al Shalaan St., Damascus
doctorLæs mere

Pashayan

Amin Loutfi Al Hafez, Damascus
doctorLæs mere

عيادة الدكتور سامر قابوق لطب و تجميل الأسنان

موقف جامع العدس, Damascus
doctorLæs mere

Dr.Pashayan

Amin Loutfi Al Hafez, Damascus
doctorLæs mere

Dr.Mazen Nakshbandy

شارع عمر المختار، دمشق
doctorLæs mere

عيادة الدكتور اياد الحفار

شارع الحمراء, Damascus
doctorLæs mere

Dental Clinic Dr.Baraa Jeddini

Abdullah Ibn Rawaha, Damascus
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning