administrative område niveau 3 i Syriske Arabiske Republik

Åben kort
Lokal tid:
21:10:36

Desværre, der er ingen steder i Syriske Arabiske Republik

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

General Organization of Radio and Television

Fayez Mansour, Damascus
point_of_interestLæs mere

Syrian Young Entrepreneurs Association

Omar Bin Abdulaziz, Damascus
point_of_interestLæs mere

الهيئة العامة ل نكح آل الأسد

Damascus
museumLæs mere

دار المنجد AZ Books

Al Rabwah, Damascus
point_of_interestLæs mere

Restaurant

شونيز

Amin Ar Rihani Street, Damascus
restaurantLæs mere

مطعم ابو الجدي

11 جادة الكرامة, Damascus
restaurantLæs mere

Tøjbutik

ملبوسات القصيباتي

Damascus
clothing_storeLæs mere

Aljobrani for Garment Accessories

Damascus
clothing_storeLæs mere

شركة 400 للألبسة

Damascus
clothing_storeLæs mere

BEDO

Abdel Malek Ibn Marwan, Damascus
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Syriske Arabiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning